Privacy Statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Cycling Story Koersspel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Cycling Story Koersspel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een registratie- of deelnameformulier op de website aan Cycling Story Koersspel verstrekt. Cycling Story Koersspel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw naam
- Uw e-mailadres

WAAROM Cycling Story Koersspel GEGEVENS NODIG HEEFT

Cycling Story Koersspel verwerkt uw persoonsgegevens om per email contact met u op te nemen om u te informeren over de huidige of volgende wielerrondes waarvoor het spel georganiseerd wordt. Daarnaast worden er tijdens een ronde waar u actief aan deelneemt e-mails verstuurd met uitslagen en klassementen.

Tenslotte worden er statistieken op uw naam bewaard om terug te kunnen zien welke wielrenners u in welke ronde heeft geselecteerd.

HOE LANG Cycling Story Koersspel GEGEVENS BEWAART

Cycling Story Koersspel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Cycling Story Koersspel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOOGLE ANALYTICS

Cycling Story Koersspel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Cycling Story Koersspel te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Cycling Story Koersspel heeft hier geen invloed op.

Cycling Story Koersspel heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar koersspel@cyclingstory.nl of tijdens een actieve wielerronde inloggen op de website en dit zelf regelen onder ‘Mijn profiel’. Cycling Story Koersspel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Cycling Story Koersspel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Cycling Story Koersspel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Cycling Story Koersspel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Cycling Story Koersspel via koersspel@cyclingstory.nl. Cycling Story Koersspel is een gezamenlijk initiatief van Cycling Story en PLint-sites. PLint-sites en Cycling Story zijn als volgt te bereiken:

PLint-sites (KvK: 59658630): info@plint-sites.nl
Cycling Story: info@cyclingstory.nl